Postup při havárii

Hlavní stránka »  Postup při havárii

Jestliže zjistíte, že váš hard disk či jiné datové zařízení nepracuje tak jak by mělo, a přístup k vašim datům je omezený či vůbec žádný, doporučujeme tento postup:

  • V žádném případě nezkoušet vlastními silami či pomocí „přátel a kamarádů“ data zachraňovat.
  • Hard disk (jiné zařízení, medium) okamžitě vypněte a vícekrát nezapínejte (ani na krátkou dobu) za účelem předvedení „co to dělá“. V určitých případech může jedno spuštění navíc rozhodnout o tom, zda data zachránit půjde či nepůjde. To platí v případě hardware závad (mechanické i elektrické závady) i software závad (nevratné přepsání původních dat ).
  • Svěřte tuto činnost firmě, která je celkově obeznámena s problematikou záchrany dat a která přistoupí k vašemu případu a jeho řešení profesionálně.
  • Zaznamenejte si posledně známé údaje o tom, jak byl váš hard disk (hardware i software)nas­taven, tj. strukturu adresářů a počet logických disků, zda byl použit manager, stacker, popřípadně i hodnoty hard disku v setupu počítače.
  • U serverových disků to platí obdobně ,zejména je vhodné znát heslo pro supervisora, administrátora, počet a názvy volume, logických disků.
  • Tyto údaje mohou být v některých případech dosti důležité a usnadní obnovu vašich dat.